Kawża C-444/11 P: Appell ippreżentat fit- 30 ta’ Awwissu 2011 minn Team Relocations NV et kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tas- 16 ta’ Ġunju 2011 fil-Kawżi magħquda T-204/08 u T-212/08, Team Relocations NV et vs Il-Kummissjoni