Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Il-Green Paper dwar il-promozzjoni tal-mobilità taż-żgħażagħ għal finijiet edukattivi”