Written question E-011213/10 Nessa Childers (S&D) lill-Kummissjoni. Finanzjament għall-istituzzjonijiet taż-żgħażagħ