Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 862/2010/ES ( 2010. gada 22. septembris ) par Savienības dalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā ( BONUS ), ko īsteno vairākas dalībvalstis Dokuments attiecas uz EEZ