Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 862/2010/EL, 22. september 2010 , liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis (BONUS) EMPs kohaldatav tekst