Kawża C-359/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat- 3 ta’ Frar 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Fővárosi Ítélőtábla — Repubblika tal-Ungerija) — Donat Cornelius Ebert vs Budapesti Ügyvédi Kamara ( “Avukati — Direttiva 89/48/KEE — Rikonoxximent ta’ diplomi ta’ edukazzjoni ogħla mogħtija mal-kompletar tal-edukazzjoni u t-taħriġ professjonali ta’ mill-inqas tliet snin — Direttiva 98/5/KE — Prattika tal-professjoni ta’ avukat fuq bażi permanenti fl-Istati Membri minbarra dak fejn kienet miksuba l-kwalifikazzjoni — Użu ta’ titolu professjonali tal-Istat Membru ospitanti — Kundizzjonijiet — Inklużjoni fir-reġistru ta’ organizzazzjoni professjonali tal-avukati tal-Istat Membru ospitanti” )