Kommissionens förordning (EU) nr 157/2011 av den 21 februari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 884/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 vad gäller finansieringen av utgifter för interventionsåtgärder i samband med offentlig lagring