Uredba Komisije (EU) št. 157/2011 z dne 21. februarja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 884/2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi s financiranjem odhodkov za intervencijske ukrepe v okviru javnega skladiščenja