Nariadenie Komisie (EÚ) č. 157/2011 z  21. februára 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 884/2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania