Regulamentul (UE) nr. 157/2011 al Comisiei din 21 februarie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 884/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește finanțarea cheltuielilor de intervenție efectuate în cadrul operațiunilor de depozitare publică