Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 157/2011 tal- 21 ta’ Frar 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2006 li jipprovdi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 fir-rigward tal-finanzjament tan-nefqa tal-intervent li saret fil-kuntest tal-operazzjonijet tal-ħżin pubbliku