Komisijas Regula (ES) Nr. 157/2011 ( 2011. gada 21. februāris ), ar kuru Regulu (EK) Nr. 884/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005, groza attiecībā uz to intervences izdevumu finansēšanu, kas radušies saistībā ar intervences krājumu glabāšanas darbībām