Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1032/2011 tat- 13 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd għall-merlangu fiż-żona VIII minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju