Sejħiet għall-proposti li jaqgħu taħt il-programmi ta' ħidma l-2009 tas-Seba' Programm ta' Qafas għal Attivitajiet ta' Riċerka, Żvilupp Teknoloġiku u Dimostrazzjoni