Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje obdobie uplatňovania rozhodnutia 2007/641/ES o uzavretí konzultácií s Republikou Fidžijských ostrovov podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – ES a článku 37 nástroja rozvojovej spolupráce