Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar kuru groza Lēmumu 2007/641/EK par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu pagarina tā piemērošanas termiņu