Written question E-001495/11 James Nicholson (ECR) lill-Kummissjoni. Produzzjoni tal-bijoetanol fl-Ewropa