Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. februarja 2014 o začasni prekinitvi uvoza živil, ki vsebujejo ali so sestavljena iz betelovih listov ( Piper betle ), iz Bangladeša (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 794) (Besedilo velja za EGP) (2014/88/EU)