Deċiżjoni ta ’ Implimentazzjoni tal - Kummissjoni tat- 13 ta’ Frar 2014 li tissospendi temporanjament l-importazzjonijiet mill-Bangladexx ta’ oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq Betel ( Piper betle ) jew li jikkonsistu minnu (notifikata bid-dokument C(2014) 794) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2014/88/UE)