Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014 m. vasario 13 d. kuriuo laikinai sustabdomas maisto produktų, kurie pagaminti iš betelinio pipiro lapų arba kurių sudėtyje yra šių lapų, importas iš Bangladešo (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 794) (Tekstas svarbus EEE) (2014/88/ES)