Sag T-479/17: Rettens kendelse af 31. januar 2019 — PO mod EEAS