Kawża T-475/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad- 9 ta’ Settembru 2011 — Dow AgroSciences et vs Il-Kummissjoni ( Prodotti għall-ħarsien tal-pjanti — Sustanza attiva trifluralin — Nuqqas ta’ iskrizzjoni fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE — Rikors għal annullament — Proċedura ta’ evalwazzjoni — Studju ġdid u studju komplimentari — Termini — Kunċett ta’ riskju u ta’ periklu’ — Żball manifest ta evalwazzjoni — Abbozz ta’ rapport ta’ eżami mill-ġdid — Abbozz ta’ direttiv jew ta’ direttiva — Termini — Konsegwenzi ta’ eventwalità nuqqas ta’ osservazzjoni — Aspettativi leġittimi — Prinċiġju ta’ proporzjonalità — Deċiżjoni 1999/468/KE, imsejħa komitoloġija’ — Regolament (KE) Nru 850/2004 — Artikolu 3(3) — Eċċezzjoni ta illegalità )