Kommissionens förordning (EG) nr 1219/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1474/95 om öppnande och förvaltning av de tullkvoter för ägg och äggalbumin som följer av de avtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan