Verordening (EG) nr. 1219/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1474/95 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor produkten van de sector eieren en voor ovoalbumine die voortvloeien uit de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomsten