Kawża T-12/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal- 4 ta’ Lulju 2012 — Laboratoires CTRS vs Il-Kummissjoni ( “Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali Orphacol — Ittra li tinforma lir-rikorrenti dwar l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni — Talba għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Teħid ta’ pożizzjoni tal-Kummissjoni — Inammissibbiltà — Talba għal annullament — Adozzjoni ta’ deċiżjoni ġdida — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni” )