Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1076/2010 tat- 22 ta’ Novembru 2010 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda