2011/814/PESK: Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà EUTM Somalia/2/2011 tas- 6 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta’ Kontributuri għall-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-forzi tas-sigurtà tas-Somalja (EUTM Somalia)