Written question P-8864/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Il-Produzzjoni ta’ elettriku mill-bijomassa