Sentenza tal-Qorti Ġenerali (it-Tieni Awla) tat-12 ta' Lulju 2012.