2011/76/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 2 ta’ Frar 2011 dwar l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ Kitin-glukanu minn Aspergillus niger bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2011) 480)