Sentenza tal-Qorti Ġenerali (it-Tieni Awla) tas-26 ta' Ottubru 2010.