Zadeva T-489/11 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2011 – Rousse Industry proti Komisiji ( „Izdaja začasne odredbe — Državne pomoči — Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo s skupnim trgom in odreditvi njenega vračila — Predlog za odlog izvršitve — Neizpolnitev obličnostnih zahtev — Nedopustnost“ )