Cauza T-489/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 14 octombrie 2011 — Ruse Industry/Comisia ( „Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea acestuia — Cerere de suspendare a executării — Nerespectarea condițiilor de formă — Inadmisibilitate” )