Lieta T-489/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 14. oktobra rīkojums — Rousse Industry /Komisija (Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Lēmums, ar kuru atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība)