Asia T-489/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 14.10.2011 — Rousse Industry v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuki — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisinperimisestä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen — Tutkimatta jättäminen)