Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) - applikazzjoni EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - żraben, Spanja Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat- 12 ta' Ġunju 2012 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas- 17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana xdud tas-saqajn minn Spanja) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))