Komisijas Lēmums (ES) 2020/2152 (2020. gada 17. decembris) par maksu, ko Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra iekasē par tādas informācijas vākšanu, rīcību ar to, tās apstrādi un analīzi, kura sniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1227/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ)