Priekšlikums PADOMES REGULA par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem