Corrigendum: Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill ta’ […] dwar pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Konġunt tal-Kooperazzjoni Doganali UE-Ġappun dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-programmi ta' Operatur Ekonomiku Awtorizzat fl-Unjoni Ewropea u fil-Ġappun