Written question P-007304/11 Antonyia Parvanova (ALDE) lill-Kummissjoni. Abbozz ta’ liġi fil-Bulgarija li jqiegħed f’periklu l-kompetizzjoni, id-drittijiet tal-konsumatur u l-ambjent