Written question E-002579/11 Bart Staes (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta’ apparat bħall-ħiters għat-terrazzini