Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 18/08/2010 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.5923 - VERBUND / EVN) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Ġermaniż biss huwa awtentiku)