Mål C-216/11: Talan väckt den 10 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike