/* */

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012.#Joan Cuadrench Moré vs Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.#Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Provincial de Barcelona.#Trasport bl-ajru — Kumpens u assistenza għal passiġġieri — Passiġġieri li ma jitħallewx jitilgħu u kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet — Terminu għall-preżentata ta’ rikors.#Kawża C‑139/11. Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012