Obavijest Komisije o smjernicama o nabavi zasnovanoj na suradnji u području obrane i sigurnosti (Direktiva 2009/81 o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti) (Tekst značajan za EGP.)