Written question E-007914/11 Morten Messerschmidt (EFD) lill-Kummissjoni. Kumpens għal danni kkawżati minn diżastri naturali