Kawża C-356/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat- 18 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof — l-Awstrija) — Pensionsversicherungsanstalt vs Christine Kleist ( Politika soċjali — Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-impjiegi u fix-xogħol — Direttiva 76/207/KEE — Artikolu 3(1)(ċ) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tiffaċilita t-tkeċċija tal-ħaddiema li jkunu kisbu d-dritt għall-pensjoni ta’ irtirar — Għan ta’ promozzjoni tal-impjieg għal persuni iżgħar fl-età — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tiffissa l-età li tagħti d-dritt għal din il-pensjoni għal 60 sena għan-nisa u għal 65 sena għall-irġiel )