C-356/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. november 18-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pensionsversicherungsanstalt kontra Christine Kleist (Szociálpolitika — A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód a munkavállalás és a munka területén — 76/207/EGK irányelv — A 3. cikk 1) bekezdésének c) pontja — A nyugdíjjogosulttá vált munkavállalók elbocsátását megkönnyítő nemzeti szabályozás — A fiatalabbak foglalkoztatása elősegítésének a célja — Nemzeti szabályozás, amelynek előírásai szerint a nyugdíjkorhatár a nők esetében a 60. életév, a férfiak esetében pedig a 65. életév)