Opinjoni tal-Kummissjoni tal- 24 ta’ Ottubru 2007 li tikkonċerna l-pjan għar-rimi ta' skart radjuattiv li jirriżulta mill-iżmantellar ta' l-impjant ta' l-enerġija nukleari ta' Garagliano, li jinsab fl-Italja, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom