Written question E-009184/11 Georgios Papanikolaou (PPE) lill-Kummissjoni. Il-programm ta’ privatizzazzjoni fil-Greċja